0476 - 68 49 46

Kine Persoons

Therapeutisch centrum voor neuromotorische revalidatie

Wie voor een neuromotorische revalidatie staat, weet dat er soms een lange weg is af te leggen. Het herstel of de stabilisatie van neurologische en motorische functies is complex en vraagt tijd. Bij sommige aandoeningen mag de patiënt enkel rekenen op een verlichting van zijn lichamelijke situatie, zoals bij MS, de ziekte van Parkinson, spierziektes… Ook na hersentrauma’s door een val, ongeval, infarct… is de therapie naar de meest haalbare lichamelijke vooruitgang intens en langdurig.

Als patiënt rekent u daarvoor natuurlijk in de eerste plaats op fysieke steun, vakkennis en ervaring met een aangepaste oefentherapie. Groepspraktijk Kine Persoons reikt u die helpende hand. Wij zijn allen masters in de motorische revalidatie en kinesitherapie, met een specialisatie in de neuromotorische revalidatie.

Kine Persoons: het team

Onze filosofie

Maar wij kijken verder dan het ziektebeeld. Wij helpen ménsen, niet louter patiënten. We streven dan ook naar een goede vertrouwensrelatie zodat wij voor een stuk de mentale toeverlaat kunnen zijn voor onze patiënten en hun naasten. Want aanvaarding van een soms onherstelbare situatie of een heel moeizaam herstel, kent altijd zijn ups en downs.

Kracht bestaat niet uit spieren, maar uit een sterke wil.

Kine Persoons staat naast én achter u, met liefde voor het vak en passie voor het leven